-เมื่อสี่ปีที่แล้ว-

posted on 01 Jul 2012 22:34 by monkii
โถ นี่มันบลอกติ่งเมื่อสี่ปีที่แล้ว ติ่งจริงๆ -จบ-